Novi ugradbeni zatamnjivači LED TEM

Predstavljamo Vam nove ugradbene zatamnjivače LED EM18 i EM19:

 

EM18 ugradbeni zatamnjivač LED 250 W

– Za povezivanje s tipkalom,

– primjeren i za leading i za trailing edge,

– s mekim uključivanjem/isključivanjem,

– ugrađena memorijska funkcija,

– moguće povezivanje više tipkala.

 

EM19 ugradbeni zatamnjivač DC LED 96 W

 

– Za povezanost sa svim jedinicama napajanja LED rasvjete sa stalnim naponom i nekim jedinicama napajanja LED rasvjete sa stalnim tokom, 9-48 V DC, maks. 96 W,

– zatamnjivanje se provodi s jedinicama napajanja na niskom DC naponu,

– s mekim uključivanjem/isključivanjem,

– ugrađena memorijska funkcija,

– moguće povezivanje više tipkala i zatamnjivača,

– samo za unutrašnju upotrebu.

/ Vijesti